Remont i pierwsze spotkanie w Kraśniku

W dniu 30.07.2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w Klubie Fitness dla Seniora w Kraśniku. Do Klubu funkcjonującego przy OR PCK w Kraśniku zgłosiło się już 30 Seniorów. W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami organizowanymi w Klubie postanowiono utworzyć II piętnastoosobowe grupy. Instruktor Fitness na spotkaniu z Seniorami ustalił, że zajęcia dla  I-szej grupy będą odbywały się w poniedziałki i środy zaś dla II-giej grupy zajęcia zostaną zorganizowane we wtorki i czwartki.

W budynku trwa remont, mający na celu przystosowanie pomieszczeń do ćwiczeń w ramach Klubu Fitness dla Seniorów. Zresztą sami zobaczcie:

Senior FiT KraśnikSenior FiT Kraśnik

Pierwsza wycieczka

Pulaw1Klub Seniora Podróżnika PCK z Lublina w miniony weekend był na wycieczce w Puławach.

Po uśmiechniętych twarzach uczestników wyjazdu widać, że było warto.

A takich wydarzeń coraz więcej :)

Rozpoczynamy

Konferencja prasowaPolski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy rozpoczyna realizację projektu „Senior FiT – Fitness i Turystyka dla Seniorów”.

Inauguracyjna konferencja prasowa odbyła się we czwartek 4 lipca o godz. 12 w siedzibie PCK przy ul. Puchacza 6 w Lublinie.

Jesteśmy dumni, że oferta przygotowana przez lubelskie PCK zajęła wysokie piąte miejsce w kraju w konkursie grantowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Osób Starszych (ASOS). Wartość realizacji zadania wraz z wkładem własnym PCK to prawie ćwierć miliona złotych – zauważył Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

W konferencji wzięły udział przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Pani Bożenna Sałek oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Małgorzata Frant – Błażucka, które gratulowały pomysłu i otrzymania dofinansowania, prezentując jednocześnie działania jakie władze rządowe i samorządowe na Lubelszczyźnie podejmują na rzecz osób starszych. Głos zabrali również ucieszeni seniorzy, którzy dzięki ofercie Polskiego Czerwonego Krzyża znaleźli miejsce dla siebie.

Projekt „Senior FiT” – Fitness i Turystyka dla Seniorów będzie realizowany do końca bieżącego roku w sześciu Oddziałach Rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na Lubelszczyźnie – w Biłgoraju, Chełmie, Kraśniku, Lublinie, Radzyniu Podlaskim oraz Zamościu.

Senior FiT - konferencja prasowaWszystkie podejmowane w ramach projektu inicjatywy są dla naszych beneficjentów bezpłatne. Udział w projekcie różnych grup społecznych i wiekowych – wolontariuszy oraz Seniorów z różnych miejscowości przyczyni się do integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Różnorodność i innowacyjność działań przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej osób starszych, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenia jakości ich życia.

Zgodnie z przesłaniem projektu wiek 60+ nie może stanowić przeszkody do realizacji własnych pasji i zainteresowań. Zajęcia realizowane w ramach projektu wpłyną na zachowanie sprawności fizycznej, i umysłowej przez całą jesień życia. Działania zapoczątkowane w trakcie realizacji Projektu, będą kontynuowane w kolejnych latach wysiłkiem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz samych Seniorów.

Osoby w wieku pow. 60 lat zainteresowane skorzystaniem z oferty Klubów dla Seniora mogą się zgłaszać do oddziałów rejonowych PCK w Biłgoraju, Kraśniku, Zamościu, Lublinie, Chełmie i Radzyniu Podlaskim. Projekt będzie realizowany w okresie lipiec-grudzień 2013 r.

Relacje w mediach: TVP Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Nowy Tydzień.