„CZAS na 5”

Głównym celem projektu „CZAS na 5” jest aktywizacja Seniorów w woj. lubelskim i stworzenie im warunków do świadczenia wolontariatu wewnątrzpokoleniowego i samopomocy w obszarach tematycznych, które w dużym stopniu dotyczą osób starszych.

logo projektu

W pierwszym etapie projektu stu Seniorów-Liderów odbędzie szkolenia przygotowujące ich do prowadzenia poradnictwa na rzecz innych osób starszych w swoich środowiskach. Przeszkoleni Seniorzy, w oparciu o zdobytą wiedzę, a także o swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe i osobiste, udzielać będą konsultacji/poradnictwa innym Seniorom. Powstanie dziesięć Punktów Porad, zlokalizowanych w Centrach Zagospodarowania Aktywnych Seniorów (CZAS) w 10 miastach woj. lubelskiego: Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Tomaszowie Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Włodawie oraz Zamościu. Tematyka szkoleń, a następnie udzielanych konsultacji, dotyczyć będzie:

  • zdrowia (w tym akceptacji procesów starzenia się)
  • załatwiania spraw urzędowych
  • diety i zdrowego odżywiania się
  • aktywności kulturalnej
  • integracji wewnątrzpokoleniowej

Z porad i wydarzeń zorganizowanych w CZAS skorzysta łącznie ok. 1000 osób 60+.

Dla Seniorów-Liderów przewidziano też wyjazdy motywacyjne, stanowiące okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi Punktami oraz do integracji wewnątrzpokoleniowej. Trwałym efektem realizacji projektu będą m.in. poradniki dobrych praktyk zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane w Punktach Porad pytania starszych osób. Uroczystym podsumowaniem projektu będzie Gala Wolontariatu, zorganizowana dla Seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Projekt zakończy się 31 grudnia 2016 r.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

asos_logo_ai-01

Dodaj komentarz