Gala Wolontariatu Seniorów

10 grudnia w sali kinowej Centrum Kultury w Lublinie odbyła się Gala Wolontariatu Seniorów. W Gali wzięli udział Seniorzy z Klubów CZAS PCK z Biłgoraja, Chełma, Kraśnika, Lubartowa, Lublina, Tomaszowa Lubelskiego oraz Zamościa.

Dzięki realizowanemu przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK projektowi „CZAS” w siedmiu Oddziałach Rejonowych PCK powstały Centra  Zagospodarowania Aktywnych Seniorów. Centra są prowadzone przez Seniorów i dla Seniorów, odpowiadają na potrzeby osób starszych. Celem ich działania jest wspieranie samoorganizacji i aktywizacji Seniorów.

Gala była okazją do podsumowania projektu i zaprezentowania Państwu osiągnięć Seniorów w dziedzinie wolontariatu.

Przez ostatnie pół roku przedstawiciele poszczególnych Centrów brali udział w zorganizowanym cyklu 10 szkoleń. Podczas szkoleń Seniorzy zdobyli nową wiedzę i nauczyli się nowych umiejętności. Zdobytą wiedzą dzielą się teraz z innym seniorami w swoich klubach CZAS.

Dodatkowo w ramach działalności Klubów CZAS odbyły się spotkania integracyjne, warsztaty tematyczne wybrane i zorganizowane przez Seniorów, własne inicjatywy społeczne i samopomocowe na rzecz osób starszych, doradztwo merytoryczne w zakresie działalności wolontaryjnej i społecznej oraz kursy pierwszej pomocy.

Galę relacjonowały m. in. Radio Lublin oraz telewizja internetowa lubelsta.tv.

IMG_5446 IMG_5370 IMG_5400 DSC_0091 IMG_5368 IMG_5458

Comments are closed.

Post Navigation