Senior FiT 2013

Senior FiT otrzymał wyróżnienie w konkursie „Seniorzy XXI wieku”, organizowanym przez Forum 50+

Senior FiTCelem głównym projektu Senior FiT – Fitness i Turystyka dla Seniorów jest zwiększenie aktywności fizycznej i turystyczno – rekreacyjnej osób starszych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie i działalność 3 Klubów Fitness dla Seniorów oraz 3 Klubów Seniora Podróżnika w 6 miastach województwa lubelskiego.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną zrealizowane warsztaty kulinarne prowadzone przez dietetyka, kursy pierwszej pomocy, wycieczki oraz turnus ogólnousprawniający i integrujący Seniorów.

Udział w projekcie różnych grup społecznych i wiekowych – wolontariuszy oraz Seniorów z różnych miejscowości przyczyni się do integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Różnorodność i innowacyjność działań przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej osób starszych, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenia jakości ich życia. Udowodnimy społeczeństwu oraz beneficjentom, że wiek 60+ nie stanowi przeszkody do realizacji własnych pasji i zainteresowań oraz zachowania sprawności fizycznej i umysłowej przez całą jesień życia.

Beneficjentami Projektu są:

  • Seniorzy w wieku 60 +
  • w pierwszej kolejności do Projektu będą przyjmowani Seniorzy niezrzeszeni w żadnych organizacjach seniorów
  • osoby o ograniczonym dostępie do informacji i możliwościach aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym
  • łącznię w Projekcie weźmie udział min. 150 Seniorów z województwa lubelskiego oraz 45 dzieci

Projekt będzie realizowany w okresie lipiec-grudzień 2013 r.

 

Informacje w lokalnych mediach:

Fitness i turystyka dla seniorów. Rusza projekt PCK” TVP Lublin, 4 lipca 2013

PCK dla aktywnych seniorów” Radio Lublin, 4 lipca 2013

PCK Seniorom: warsztaty kulinarne, wycieczki, fitness” Kurier Lubelski, 4 lipca 2013

Fitness i wycieczki dla osób po sześćdziesiątce” Dziennik Wschodni, 7 lipca 2013

„Aktywnie żyją lepiej” Nowy Tydzień, 8 lipca 2013

Wakacje nie muszą być problemem” Dziennik Wschodni, 23 lipca 2013

PCK zajmie się babcią” Moje Miasto Lublin, wydanie papierowe z dnia 25 lipca 2013

Fitness dla Seniora” Życie Kraśnika, nr 5/2013 4-18 lipca 2013

Fitness Klub dla Seniorów otwarty” Gazeta Biłgorajska, 8 sierpnia 2013

Fitness dla Seniorów” Nowa Gazeta Biłgorajska, 11 sierpnia 2013

PCK aktywizuje seniorów” iledzisiaj.pl, 4 września 2013

PCK aktywizuje starszych” Tygodnik Opinie, 4 września 2013

Rekreacja po 60-tce” Życie Kraśnika, nr 8/2013 6-22 września 2013

Dodaj komentarz