Senior FiT 2015

Celem realizacji programu „Senior Fit” jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród osób starszych, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Celami szczegółowymi zadania są:

-zaangażowanie do aktywności osoby nieaktywne sportowo, zagrożone wykluczeniem społecznym,

-podniesienie wiedzy i umiejętności osób starszych w zakresie ćwiczeń, których regularne wykonywanie sprzyja zdrowiu i kondycji fizycznej,

-propagowanie aktywności fizycznej osób starszych,

-integracja wewnątrzpokoleniowa,

Realizacja zadania polega na organizacji zajęć w 8 Klubach Senior Fit. W każdym z tych klubów będą odbywały się cykliczne zajęcia fitness, nordic walking oraz zajęcia na basenie.

Dodaj komentarz